Noua lege a Sănătății depusă la Parlament de Mișcarea Populară

Comunicat de presă

0 rană adâncă a societății românești, sistemul de sănătate, are nevoie de soluții și de perspective corecte care să redreseze problemele cu care se confruntă toți românii. Prezentul proiect de lege oferă aceste soluții și transformă un sistem care se află într-o criză perpetuă, într-un sistem corect, bazat pe realitățile din spitale, care oferă soluții pertinente atât pacienților cât și medicilor.Ne aflăm într-un moment in care necesitatea de a modifica punctele esențiale din actuala lege a sănătății este imperioasă, deoarece orice alte măsuri de cosmetizare a sistemului se pare că nu mai pot da rezultate. Din păcate, Legea 95/2006 are peste o mie de amendamente. Din varianta inițială a legii nu a mai rămas nimic, fiecare amendament suferind măcar o modificare din momentul publicării legii până în prezent.
Prezentul proiect de lege oferă soluții la cele mai stringente probleme ale sănătății: sistemul de asigurări de sănătate, o reorganizare a spitalelor, redefinirea asistenței medicale primare, de familie, și creșterea calității serviciilor medicale – concret implementarea unui sistem de management al calității serviciilor medicale într-un sistem care sa permită acest lucru.Inițiatori,Deputat Petru MOLVILĂDeputat Eugen TOMACDeputat Adrian GURZĂUDeputat Element NEGRUTDescarca PrezentareaPrezentarea Proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului de sănătate din RomâniaÎn prezent, sistemul sanitar din România este reglementat prin Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Necesitatea unei noi reglementări este evidenţiată atât de cele peste 1000 de modificări care au fost aduse acestui act normativ, cât şi de disfuncţionalităţile apărute şi amplificate în sistemul românesc de sănătate.Adererea României la Uniunea Europeană a impus şi necesitatea corelării prevederilor interne cu legislaţia europeană. De asemenea, reforma sistemului de sănătate este inclusă şi în acordurile cu institutiile finaciare internationale încheiate de România pentru evitarea efectelor negative ale crizei economico-financiare.Un prim proiect de lege elaborat de o comisie restrânsă şi fără consultări sau dezbateri reale a generat tensiuni sociale şi chiar manifestaţii de stradă.Din acest motiv, actualul proiect de lege a fost redactat după ce, timp de 7 luni, au fost organizate numeroase consultări publice cu toate organizaţiile şi instituţiile interesate.În urma consultărilor s-au desprins următoarele principii care stau la baza noul proiect:- Menținerea controlului statului asupra întregului sistem de sănătate și în special garantarea accesului tuturor categoriilor populaționale la servicii medicale;
-Garantarea menținerii unui rețele publice de stat pentru asistența medicală spitalicească;
– Garantarea utilizării integrale a fondului de asigurări de sănătate colectat pentru acordarea de asistență medicală;
– Respectarea principiului obligativității plății contribuției la fondul de asigurări de sănătate prin contribuția statului în numele și pentru categoriile populaționale scutite în prezent de plata contribuției;
– Crearea cadrului unei competiții corecte, pe criterii de calitate, între furnizorii și între asiguratorii de servicii de sănătate publici și privați.
– Definirea pachetului de servicii de sănătate de bază respectând primul obiectiv al sistemului public de asigurări de sănătate – „ protejarea asiguraţilor faţă de costurile serviciilor medicale în caz de boala sau accident”;
– Asigurarea continuității asistenței medicale la toate nivelurile – primar, secundar și terțiar;
– Reducerea până la desființare a plăților informale;
– Introducerea sistemului de management al calității serviciilor medicale;
– Libertatea de alegere a asiguratorului de sănătate – public sau privat.Cele mai importante modificări aduse de proiectul de lege vizează:Reorganizarea sistemului de asigurări;
Reorganizarea spitalelor;

Eugen TOMAC-președinte PMP

Share
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published.